คำว่า ' พูดอ้อมค้อม ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า periphrastically talk
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : say indirectly; speak roundabout
คำที่คล้ายกัน : พูดอ้อม
ตัวอย่างประโยค : เขาจะถามก็เกรงใจจึงพูดอ้อมค้อม เพื่ออยากจะทราบว่าหล่อนทำงานที่ไหน
ความหมายภาษาไทย : พูดไม่ตรงไปตรงมา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ