คำว่า ' พุ่มข้าวบิณฑ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า name of decorative design
ตัวอย่างประโยค : พระอุโบสถวัดราชบรรทมเป็นลายกนกขมวดเป็นก้นหอย ตรงกลางเป็นลายพุ่มข้าวบิณฑ์ซ้อนเป็นชั้น
ความหมายภาษาไทย : ชื่อลายอย่างหนึ่งรูปเหมือนพุ่มข้าวบิณฑ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ