คำว่า ' ป.ล. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า postscript
คำที่คล้ายกัน : ปัจฉิมลิขิต
ความหมายภาษาไทย : เขียนภายหลัง คือหนังสือที่เขียนเพิ่มเติมลงท้ายเมื่อเซ็นชื่อแล้ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ