คำว่า ' พื้นที่ราบ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า plain
คำที่คล้ายกัน : ที่ราบ
คำตรงกันข้าม : ที่ดอน, พื้นที่ดอน
ตัวอย่างประโยค : หัวหน้าทีมพาเราเดินไปบนพื้นที่ราบที่อยู่ระหว่างยอดเขาต่างๆ
ความหมายภาษาไทย : ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ำของพื้นที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ