คำว่า ' ป.ป.ส ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Office of the Narcotics Control Board
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ONCB
คำที่คล้ายกัน : สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามยาเสพติด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ