คำว่า ' ป.ป.ช. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Office of the National Counter Corruption Commission
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : NCCC
คำที่คล้ายกัน : สำนักงานคณะกรรมการป้องและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ