คำว่า ' ป.ป.ง. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Anti Money Laundering Office
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : AMLO
คำที่คล้ายกัน : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ