คำว่า ' ป. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า graduate of theology
คำที่คล้ายกัน : เปรียญ
ความหมายภาษาไทย : ผู้สอบความรู้พระปริยัติธรรมสายบาลีได้ตามหลักสูตรตั้งแต่ 3 ประโยคขึ้นไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ