คำว่า ' พิโมกข์ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า free
คำที่คล้ายกัน : พิโมกษ์, หลุดพ้น
ความหมายภาษาไทย : เปลื้อง, พ้น, หลุดออกไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ