คำว่า ' บช. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า account
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : a/c; A/C; acct.
คำที่คล้ายกัน : บัญชี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ