คำว่า ' พินิต ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า govern
คำที่คล้ายกัน : ปกครอง, ควบคุม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ