คำว่า ' บขส. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Transport Company Limited
คำที่คล้ายกัน : บริษัท ขนส่ง จำกัด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ