คำว่า ' พิทยาพล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า magical power
ความหมายภาษาไทย : กำลังหรืออำนาจกายสิทธิ์




คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ