คำว่า ' บ.ก. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า editor
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Ed.
คำที่คล้ายกัน : บรรณาธิการ
ความหมายภาษาไทย : บุคคลซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ ตรวจแก้ คัดเลือก หรือควบคุมบทประพันธ์หรือสิ่งอื่นในหนังสือพิมพ์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ