คำว่า ' บ. ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า baht
คำที่คล้ายกัน : บาท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ