คำว่า ' พิจารณ์ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า consider
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : inquire; meditate; examine; investigate
คำที่คล้ายกัน : ตรวจตรา, ตริตรอง, สอบสวน, ไต่ตรอง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ