คำว่า ' พิฆเนศ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า elephant - headed god
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : son of Siva
คำที่คล้ายกัน : พิฆเนศวร, คเณศ, วิฆเนศ, วิฆเนศวร
ตัวอย่างประโยค : เขานับถือพระพิฆเนศมาก ทำเป็นสร้อยห้อยคอติดตัวไปไหนมาไหนตลอด
ความหมายภาษาไทย : เทพองค์หนึ่ง มีเศียรเป็นช้าง ถือว่าเป็นเทพแห่งศิลปะ ถ้าบูชาแล้วป้องกันความขัดข้องที่จะเกิดมีขึ้นได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ