คำว่า ' พิกัน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า a species of tree
คำที่คล้ายกัน : ต้นพิกัน, ดอกพิกัน
หน่วยนับ : ต้น, ดอก
ความหมายภาษาไทย : ชื่อต้นไม้ ดอกหอมเหมือนพิกุล แต่ดอกใหญ่กว่า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ