คำว่า ' พิกัด 2 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า co - ordinates
รากศัพท์ : (อังกฤษ)
ตัวอย่างประโยค : ในการทำแผนที่จะมีการเก็บสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆ การวาดเส้นรูปหลายเหลี่ยมในลักษณะของพิกัด
ความหมายภาษาไทย : จำนวนจริง 2 จำนวนซึ่งเป็นคู่ลำดับที่แทนจุดจุดหนึ่งบนระนาบ จำนวนแรกของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด x เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนดิ่ง ส่วนจำนวนที่ 2 ของคู่ลำดับเรียกว่า พิกัด y เป็นระยะตั้งฉากที่จุดนั้นห่างจากแกนนอน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ