คำว่า ' พิกลพิการ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า deformed
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : crippled
คำที่คล้ายกัน : พิการ
ตัวอย่างประโยค : ท่านสามารถแกล้งคนพิกลพิการอย่างพวกเขาได้ลงคอหรือ
ความหมายภาษาไทย : มีรูปร่างที่ผิดปกติไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ