คำว่า ' พิกล ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า queer
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : strange; odd; bizarre; weird
คำที่คล้ายกัน : แปลก, พิลึก, ประหลาด
คำตรงกันข้าม : ปกติ,ธรรมดา
ตัวอย่างประโยค : เขาเป็นคนพิกลบ้าๆ บอๆ คงจะเรียนมากไปมั้ง
ความหมายภาษาไทย : ที่ผิดปกติ,ที่แปลกไปจากเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ