คำว่า ' พิกล ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า strange
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : queerly; bizarrely; weirdly
คำที่คล้ายกัน : แปลก, พิลึก, ประหลาด
คำตรงกันข้าม : ปกติ, ธรรมดา
ตัวอย่างประโยค : น้องเธอชอบทำอะไรพิกลไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเขาสักเท่าไหร่
ความหมายภาษาไทย : ผิดปกติ, แปลกไปจากธรรมดา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ