คำว่า ' พำนัก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dwell
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : reside; live; abide; inhabit
คำที่คล้ายกัน : อยู่, พัก, อาศัย, พักพิง
ตัวอย่างประโยค : ราชสกุลโรมานอฟที่ยังมีชีวิตอยู่ ส่วนใหญ่พำนักอยู่ในยุโรป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ