คำว่า ' พาณ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cartridge
คำที่คล้ายกัน : ลูกปืน
ความหมายภาษาไทย : ลูกปืน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ