คำว่า ' พันทาง ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hybrid
ตัวอย่างประโยค : ล่อเป็นลูกพันทางของม้าและลา
ความหมายภาษาไทย : ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน, ที่ต่างชนิดอย่างแกมกัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ