คำว่า ' น.พ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า doctor
คำที่คล้ายกัน : นายแพทย์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ