คำว่า ' น.บ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bachelor of Civil Law
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : B.C.L.
คำที่คล้ายกัน : นิติศาสตรบัณฑิต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ