คำว่า ' น.น. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า weight
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : wt.
คำที่คล้ายกัน : น้ำหนัก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ