คำว่า ' พังพินาศ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า collapse
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : tumble; break down
คำที่คล้ายกัน : เสียหาย, ย่อยยับ, พินาศ, พังทลาย, พังฉิบหาย
ตัวอย่างประโยค : พายุครั้งนี้เกิดขึ้นอย่างรุนแรงทำให้บ้านเรือนพังพินาศไปพร้อมกับชีวิตของผู้คนและสัตว์เลี้ยง
ความหมายภาษาไทย : พังเสียหายอย่างหนัก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ