คำว่า ' น. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า clock
คำที่คล้ายกัน : นาฬิกา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ