คำว่า ' น. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า North
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : N.
คำที่คล้ายกัน : ทิศเหนือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ