คำว่า ' ธกส. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : BAAC
คำที่คล้ายกัน : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ