คำว่า ' ธ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bank
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bk.
คำที่คล้ายกัน : ธนาคาร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ