คำว่า ' พลิก ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า turn
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : turn over
คำที่คล้ายกัน : กลับ, เปลี่ยน
ตัวอย่างประโยค : ถ้าต้องการอ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพิ่มเติมแล้วให้พลิกหน้าไปยังหน้า 9 เพื่ออ่านเพิ่มเติมได้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ