คำว่า ' ทค. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Department of Commercial Registration
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : DCR
คำที่คล้ายกัน : กรมทะเบียนการค้า
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ