คำว่า ' ท.พ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dentist
คำที่คล้ายกัน : ทันตแพทย์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ