คำว่า ' พลอย ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า accordingly
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : along with
คำที่คล้ายกัน : ประสม, ร่วมกัน
ตัวอย่างประโยค : เมื่อเราไม่รู้จักระบบใหม่นี้ เราก็เลยพลอยไม่รู้จักเครื่องมือด้วย
ความหมายภาษาไทย : ประสมด้วย, ตามไปด้วย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ