คำว่า ' ถ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า road
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : r.
คำที่คล้ายกัน : ถนน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ