คำว่า ' พลสิงห์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า handrail of a brick staircase
หน่วยนับ : ข้าง, คู่
ตัวอย่างประโยค : โครงสร้างศาลาเป็นไม้ตะเคียนทอง ปิดทับด้วยแผ่นไม้สัก พื้นหินแกรนิต พลสิงห์ปูนปั้นปิดทองประดับกระจก
ความหมายภาษาไทย : พนักบันไดอิฐ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ