คำว่า ' ตม. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Civil Servant Provident Fund
คำที่คล้ายกัน : กองตรวจคนเข้าเมือง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ