คำว่า ' พรึบพรับ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า suddenly
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : quickly; swiftly
คำที่คล้ายกัน : พรึบ
ตัวอย่างประโยค : พอได้ยินเสียงไก่โก่งคอขัน นกก็พากันบินจากรังกันพรึบพรับ
ความหมายภาษาไทย : เต็มไปหมด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ