คำว่า ' พริบ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า suddenly
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : at once; in a wink; in an instant
คำที่คล้ายกัน : พริบตา, ชั่วพริบตา
ตัวอย่างประโยค : หากคุณไม่มีสติ ความโกรธจะทำให้คุณเป็นคนชั่วไปได้ในพริบเดียว
ความหมายภาษาไทย : ทันทีทันใด, ฉับพลัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ