คำว่า ' ด.ญ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า girl
คำที่คล้ายกัน : เด็กหญิง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ