คำว่า ' พระอารามหลวง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า royal temple
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : royal monastery
คำที่คล้ายกัน : วัดหลวง
ตัวอย่างประโยค : วัดชนะสงครามเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร
ความหมายภาษาไทย : วัดที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าจำนวนในบัญชีเป็นพระอารามหลวง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ