คำว่า ' พระอาราม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า temple
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : monastery
คำที่คล้ายกัน : วัด, อาราม
หน่วยนับ : วัด, แห่ง
ตัวอย่างประโยค : ในหลวงเสด็จเข้าไปในพระอารามเพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ