คำว่า ' พระอาทิตย์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sun
คำที่คล้ายกัน : ตะวัน, สุริยา, ดวงอาทิตย์, อาทิตย์, ดวงตะวัน
คำตรงกันข้าม : พระจันทร์, ดวงจันทร์
หน่วยนับ : ดวง
ตัวอย่างประโยค : เวลาของอินเดียและอุษาคเนย์ทั่วไปเวลาของรอบปีนั้นใช้เกณฑ์ของพระอาทิตย์แทนพระจันทร์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ