คำว่า ' พระองค์ ' ( PRON )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า His Majesty
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : Her Majesty; His Highness; Her Highness
คำที่คล้ายกัน : ท่าน
รากศัพท์ : (ราชา)
หน่วยนับ : พระองค์
ตัวอย่างประโยค : ตามความคิดของพระองค์แล้ว พระองค์เชื่อว่ากองกำลังของอังกฤษและอเมริกาจะอยู่ต่อไป
ความหมายภาษาไทย : คำสรรพนามสำหรับใช้แก่พระพุทธเจ้า เทพผู้เป็นใหญ่ พระเจ้าแผ่นดิน และเจ้านาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ