คำว่า ' ซม. ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า centimetre
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : cm; centimeter
คำที่คล้ายกัน : เซนติเมตร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ