คำว่า ' ซ. ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Celsius
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : C.; Cel.
คำที่คล้ายกัน : เซลเซียส
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ