คำว่า ' พระเจ้าแผ่นดิน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า king
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : monarch; sovereign; His Majesty
คำที่คล้ายกัน : พระเจ้าอยู่หัว, ในหลวง, กษัตริย์, พระราชา, พระมหากษัตริย์
รากศัพท์ : (ราชา)
หน่วยนับ : องค์
ตัวอย่างประโยค : เวลานั้นเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นศูนย์กลางการปกครองหลักมีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์หนึ่งและมีอุปราชองค์หนึ่ง
ความหมายภาษาไทย : คำเรียกพระมหากษัตริย์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ